CZ

EN

Obchodní Podmínky

 

Obchodní podmínky firmy BONUS jsou v souladu s Občanským zákoníkem a Obchodním

zákoníkem České republiky.

 

Objednávky

 • Akceptujeme pouze objednávky podané písemnou formou (dopisem nebo e-mailem).
 • Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží dle označení v nabídce (sloupec a řádek) a počet kusů. V objednávce musí být uvedeny údaje k jednoznačné identifikaci odběratele, zejména úplná poštovní adresa vč. PSČ, telefonní a bankovní spojení a e-mail. Pokud objednávku odesílá firma registrovaná v ČR, požadujeme i kopii živnostenského listu a u plátců DPH kopii osvědčení o registraci plátce.
 • Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami firmy BONUS, s platebními a dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanoveními o ochraně osobních údajů. Po odeslání objednávky nelze na obsahu objednávky ze strany odběratele již nic měnit.
 • Objednávka se stává účinnou po jejím písemném potvrzení dodavatelem. Potvrzení objednávky odešle dodavatel odběrateli do dvou pracovních dní po obdržení objednávky.
 • Případné stornování objednávky lze učinit pouze písemnou formou a storno je účinné až po jeho písemném potvrzení dodavatelem.
 • Vzhledem k tomu, že firma BONUS je velkoobchodní dodavatel, budou akceptovány pouze objednávky s celkovou hodnotou zboží vyšší než 5000 (PětTisíc) CZK bez DPH (viz. dále) a bez dopravného (viz. dále). Minimální počet perlí od položky dle nabídky je 10 kusů. Odchylky v rámci konkrétní položky (odstín barvy, provedení, nebo jmenovité velikosti) proti vyobrazení v nabídce jsou přípustné.

 

Ceny

 • Ceny uvedené v nabídce se rozumějí EX WORKS. Firma BONUS si vyhrazuje právo fakturovat ceny platné v době potvrzení objednávky.
 • Pro odběratele v České republice a ve státech Evropské unie bude k cenám účtována daň z přidané hodnoty dle zákona platného v době vystavení faktury (v současnosti 21%).
 • Odběratelům ze států Evropské unie (kromě ČR), pokud současně s objednávkou předloží kopii osvědčení o registraci k DPH (VAT) nebude DPH účtována.
 • Odběratelům ze zemí mimo Evropskou unii nebude DPH účtována.
 • Firma BONUS si vyhrazuje právo fakturovat další finanční náklady (například celní poplatky, pojištění zásilky apod.), pokud budou celními orgány ČR, případně odběratelem,  vyžadovány.

 

Platební podmínky

 • Platba za objednané zboží musí být beze zbytku realizována (připsáním na účet dodavatele) dříve, než bude zboží odesláno odběrateli.
 • Platba se uskuteční převodem na účet dodavatele podle dispozic uvedených v Potvrzení objednávky.
 • Realizací platby se rozumí připsání příslušné částky na účet dodavatele. Pro bankovní převod částky se použije kód zpoplatnění SHA. Pokud nebude platba realizována v přiměřené lhůtě, bude příslušná objednávka zrušena.

 

Balení

 • Objednané zboží bude dodáno v odpovídajícím obalu, který zabrání vzniku škody během přepravy k odběrateli.

 

Dodání objednaného zboží

 • Objednané zboží bude odběrateli odesláno ve lhůtě, která je stanovena v Potvrzení objednávky. Pro dodávku bude využito služeb České pošty. Pro odběratele v ČR je dopravné zdarma.
 • Odběratelům v evropských zemích bude účtováno dopravné dle platného sazebníku České pošty (aktuálně 250 CZK pro zásilky do 1 kg, 390 CZK pro zásilky do 2 kg celkové hmotnosti).
 • Odběratelům v ostatních zemích bude účtováno dopravné dle platného sazebníku České pošty (aktuálně 330 CZK pro zásilky do 1 kg, 540 CZK pro zásilky do 2 kg). Dopravné bude uvedeno v Potvrzení objednávky.
 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné restrikce importu zboží (licence, povolení apod.) do země odběratele.

 

Reklamace a vrácení zboží

 • Před expedicí je zboží důkladně kontrolováno. Odběratel je povinen bezprostředně po obdržení objednané zboží pečlivě zkontrolovat, zda souhlasí s objednávkou a nevykazuje vady. Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjevné vady musí být oznámeny dodavateli do 7 dnů od data doručení zboží. Nároky uplatněné po uplynutí této lhůty budou považovány za neplatné.
 • Na reklamaci skrytých vad se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců ode dne doručení zboží. Pokud jsou reklamovány vady zboží, zašle odběratel toto zboží zpět s kopií faktury.
 • Povinností dodavatele je vyřízení reklamace do 30 dní.  Dopravné při reklamaci zboží hradí odběratel.
 • Nárok na reklamaci může zaniknout pokud
 1. zboží bylo poškozeno při přepravě
 2. zboží bylo poškozeno neodbornou instalací či zacházením
 3. zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly obvyklým parametrům
 4. zboží bylo poškozeno působením živlů.

 

 • Podle platných ustanovení Občanského zákoníku lze zboží vrátit ve lhůtě 14 dní od data doručení, nepoužité, v původním obalu, doporučenou zásilkou. Dopravné hradí odběratel.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace od odběratelů jsou považovány za důvěrné, jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

 

Obchodní podmínky